Bildbeskrivning

SKOGS- OCH LANTBRUKSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET   -   DET LILLA FACKFÖRBUNDET MED DE STORA MÖJLIGHETERNA

Kansli         Du kan klicka på personens namn för att öppna ett mail eller kopiera e-postadressen som text.  (Höger-klicka och välj "kopiera genväg")

Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet (SLF)

Sjöängsvägen 7

192 72  Sollentuna


Telefontider

Måndag-torsdag:

Fredagar:


09.00-15.00

09.00-14.00

Bildbeskrivning
Stina Sundnäs
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning

Erik Jahn

Ombudsman

Telefon: 072-402 85 86

 erik.jahn@slf.a.se

Stina Sundnäs

Handläggare a-kassa

Telefon: 08-40 80 99 60Greger Larsson

Nätverksansvarig

Telefon: 08-40 80 99 60


Anita Glejpner
Administratör

Personalrepresentant
Telefon: 08-40 80 99 60

Styrelse

Bildbeskrivning
Vice ordförande Anders Knapp
Ledamot Bengt Ohlssom
Ledamot Anders Östman
Bildbeskrivning
Ledamot Lennart Larsson

Förbundsordförande

Henric Lagercrantz

Tel arb: 070 - 583 11 42

Vice ordförande

Anders Knapp

Tel bost:0248 - 170 39

Tel arb: 0248 - 704 17

Ledamot

Bengt Ohlsson

Tel bost:0157 - 602 07
Mobil: 070 - 670 62 81

Ledamot

Anders Östman

 Mobil: 076-141 80 22

Ledamot

Umberto Bjuhr

Mobil: 0761 - 11 93 29

Ledamot

Lennart Larsson

Tel arb: 08 - 754 12 01
Mobil: 070 - 328 24 65


Bildbeskrivning

Vakant

Bild saknas

Ledamot

Jonny Karlsson

Mobil: 070 - 717 92 77

Suppleant

Mikael Steen

Tel arb: 0501 - 173 35

Mobil: 070 - 205 05 30

Om SLF

Förbundet leds av en styrelse bestående av ordförande och sju ledamöter plus två suppleanter som väljs vid förbundsstämman. 

Förbundskansliet hanterar medlemskap, medlemsfrågor samt a-kassa (SLAK) m.m. På kansliet finns även en ombudsman som arbetar med förhandlingsfrågor, avtal och arbetsrätt samt en person som arbetar med arbetsmiljöfrågor...
De olika avdelningarna har ofta medlemmar från hela landet. Precis som förbundet leds avdelningarna av egna styrelser som väljs vid årsmöte. Avdelningarna utser vanligen personalrepresentanter och skyddsombud med god kännedom om den aktuella verksamheten.

 

Inom avdelningarna kan medlemmarna bilda tjänstemannaklubbar. Dessa skall utgöra kärnan i SLFs lokala fackliga verksamhet. Klubbarna har till uppgift att samla medlemmarna inom ett geografiskt avgränsat område och där bedriva kamratbefrämjande facklig verksamhet.

 

SLF håller regelbundna utbildningar för förtroendevalda och övriga funktionärer i avdelningar och klubbar.

SLF-stadgar 150509.pdf


Nuvarande avdelningar inom SLF

SLAK-stadgar 090517.pdf


SLF organiserar anställda i följande branscher

JTF = Jägareförbundets Tjänstemannaförening
SUT = Sveriges Ungdomsledares Tjänstemannaförening
STF = Studiefrämjandets Tjänstemannaförening
FVM = Föreningen för Virkesmätare
LTR = Lantbrukstjänstemännens Riksavdelning
GK = Greenkeepers Riksavdelning
GTF = Greenkeepers Tjänstemannaförening
  • Lantbrukssektorn
  • Golfsektorn
  • Studiefrämjandet
  • 4H-rörelsen
  • Svenska Jägareförbundet
  • Naturbruksgymnasierna
  • Virkesmätningen
  • Övrigt