Bildbeskrivning

SKOGS- OCH LANTBRUKSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET

Information till dig som är medlem i SLF & SLAK


Från och med 1 juni 2019 har SLF gått samman med Unionen. Nedan hittar du information om var du ska vända dig med dina frågor.

 

Om du är medlem och vill kontakta Unionens rådgivning gör du det på telefon:

Tel 0770-870 870

Fler kontaktuppgifter hittar du på unionen.se/kontakt.
 

Om du är arbetsgivare och ditt mail innehåller en förhandlingsframställan ska den istället skickas till Unionen, följ länken nedan för mer information:

https://www.unionen.se/rad-och-stod/forhandlingsframstallan-checklista-arbetsgivare
 

Här kan du läsa allt om sammanslagningen och vad det innebär för dig som tidigare SLF-medlem www.unionen.se/slf

SLAK:s föreningsstämma 2019 beslutade om att gå samman med Unionens a-kassa

På Skogs- och Lantbrukstjänstemännens Arbetslöshetskassas föreningsstämma den 27 april togs ett beslut om att gå samman med Unionens arbetslöshetskassa vid månadsskiftet augusti/september 2019. Beslutet är viktigt för att kunna garantera att vi finns för våra medlemmar även i framtiden, säger Henric Lagercrantz, ordförande i SLAK.


En orsak till beslutet är bland annat att vi har för få medlemmar

Under de senaste fem åren har vi satsat på marknadsföring för att öka medlemsantalet, men det har tyvärr inte genererat nya medlemmar i den utsträckning som varit nödvändigt och önskvärd. Vi har idag alltför få medlemmar och har därför varit tvungna att se över vår organisation. Under 2018 inledde därför styrelsen diskussioner med Unionens a-kassa om att gå samman.

 

Tillsynsmyndigheten måste godkänna sammanslagningen

Den 16 maj beslutade även Unionens a-kassas föreningsstämma om en sammanslagning. Innan sammanslagningen kan träda i kraft måste Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) godkänna beslutet.


Du blir medlem i Unionens a-kassa och får lägre avgift

Vid sammanslagningen förs SLAK:s verksamhetsområde över till Unionens arbetslöshetskassa. Då kan alla inom skogs, lantbruk och miljöområdet jämte i direkt anslutning därtill anställda tjänstemän och egenföretagare i Sverige bli medlemmar i Unionens arbetslöshetskassa.

För dig som idag är medlem i SLAK innebär fusionen att du är medlem i Unionens a-kassa från och med den 1 september och att du får en lägre medlemsavgift; avgiften sänks från 120 kronor till 112 kronor per månad.

Du behöver inte göra någonting, ditt medlemskap följer med in i Unionens a-kassa vid sammanslagningen.


Nu finns vi på facebook

NYHETER

Du har säkert hört talas om GDPR och att företag och organisationer behöver ditt medgivande för att hantera kunddata.

GDPR börjar gälla den 25 maj 2018.

GDPR, (General Data Protektion Regulation), eller dataskyddsförordningen är en förordning som ersätter den svenska personuppgiftslagen, PuL.
 Information om sammanslagningen mellan Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet (SLF) och Unionen


I dagarna har vi skrivit fackföreningshistoria. Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundets (SLF) förbundsstämma och Unionens kongress har röstat för ett samgående mellan de båda förbunden. Det innebär att medlemmar i SLF från och med den 1 juni 2019, övergår i ett medlemskap i Unionen. ( För en medlemsgrupp inom LTR-Naturbruk kommer medlemskapet att flyttas till Vision beroende på att vi har ett dubbelanslutningsavtal sedan tidigare.)

 

Alla medlemmar får ett informationsbrev i dagarna.

 

Som medlem i Unionen får du trygghet, utveckling och kraft att påverka ditt arbetsliv. Oavsett om du jobbar, söker nytt jobb, är chef, studerar eller startar eget får du styrkan av 660 000 medlemmar i ryggen. Unionen finns i flera branscher och har 18 regionkontor runt om i Sverige. Med sammanslagningen får du styrkan av ett stort förbund samtidigt som kunskapen från SLF finns kvar. Välkommen till Unionen!

 

Här kan du läsa om vad som gäller i samband med sammanslagningen.

 

 

När flyttas mitt medlemskap i SLF till Unionen? 

Den 1 juni 2019 sker sammanslagningen mellan SLF och Unionen och ditt medlemskap flyttas till Unionen.

 

Behöver jag göra något för att mitt medlemskap ska flytts till Unionen?  

Nej, du behöver inte göra någonting. Har du autogiro eller e-faktura idag kommer du behöva teckna nytt. Du kommer få mer information direkt från Unionen kring den 1 juni. 

 

Vad kostar medlemskapet i Unionen?

Ett medlemskap i Unionen kostar för inkomster över 19 000 kronor i månaden 225 kronor/månad. Läs mer om medlemsavgiften på www.unionen.se/medlemsavgift.

 

Händer det något med mitt kollektivavtal?

Ditt kollektivavtal och de villkor som du har idag följer med till Unionen. 

 

Vad händer med min inkomstförsäkring? 

Folksam ömsesidig sakförsäkring har varit försäkringsgivare för din inkomstförsäkring i SLF. Den 1 juni övergår din inkomstförsäkring i SLF till Unionen Medlemsförsäkring AB. 

Unionens inkomstförsäkring ingår i ditt medlemskap utan extra kostnad och du omfattas automatiskt om du är yrkesverksam medlem eller egenföretagare och med i en svensk a-kassa och inte fyllt 65 år. Inkomstförsäkringen kompletterar din a-kassa och eventuell avgångsersättning så att du kan få ersättning upp till 80 procent av din tidigare inkomst upp till 60 000 kronor i månaden i 150 ersättningsdagar om du blir arbetslös eller säger upp dig.  
Läs mer om försäkringen och vad som gäller för att få ut ersättning på www.unionen.se/inkomstforsakring 

 

Vad gäller om jag är eller blir arbetslös före den 1 juni 2019?

Om du blir arbetslös före den 1 juni 2019 ska du ansöka om ersättning från SLF:s inkomstförsäkring i Folksam. För dig som sedan tidigare är arbetslös, och har rätt till ersättning från inkomstförsäkringen i Folksam, fortsätter ersättningen att betalas ut från Folksam till dess du inte längre är arbetslös eller dina ersättningsdagar tagit slut. 

 

Vad händer med mina medlemsförsäkringar hos Folksam? 

Du som har någon av SLF:s medlemsförsäkringar hos Folksam 

Om du har någon av SLF:s gruppförsäkring (exempelvis liv-, olycksfallsförsäkring, sjukkapital eller annan personförsäkring) så kommer dessa att flyttas till Bliwa som är försäkringsgivare för Unionens personförsäkringar. Du kommer att få mer information från både Folksam (i början av maj) och Bliwa (i början av juni). Kontakta Folksam om du har frågor om den sista fakturan att betala till dem. Om du har någon skada eller sjukdom som har inträffat innan den 1 juni behöver du kontakta Folksam som är ansvarig för de skador som inträffar innan Bliwa tar över ansvaret. 

Du som idag inte har någon av SLF:s medlemsförsäkringar hos Folksam 

Om du inte har några personförsäkringar hos Folksam under SLF:s gruppavtal kommer du automatiskt att anslutas till Unionens personförsäkringar hos Bliwa. Det krävs att du uppfyller anslutnings-villkoren, bland annat att du är fullt arbetsför. Har du frågor om personförsäkringarna, kontaktar du Bliwa på: unionen@bliwa.se eller 08-670 11 00. 

För dig som är chef

Som Sveriges största fackförbund för chefer kan vi ge dig utveckling och professionellt stöd för ett bättre chefsliv. Läs om vad vi kan erbjuda dig som är chef. https://www.unionen.se/medlemskapet/chef

 

För dig som är pensionär

För dig som har ett pensionärsmedlemskap i SLF går detta över till Unionens pensionärsmedlemskap. Det kostar endast 100 kronor per år och du kan nyttja rabatter på resor och prenumerationer. https://www.unionen.se/medlemskapet/pensionar

 

Unionen finns i hela landet

Unionen har 18 regioner, från Norrbotten i norr till Sydväst i söder. Regionkontoren arbetar lokalt med förhandling, rådgivning och utbildning för medlemmar och förtroendevalda. Det betyder att vi är nära och lätta att nå och kan frågorna i just din ort.

 

Kontakta Unionen

Du är alltid välkommen att höra av dig om det är något du undrar över. Här hittar du kontaktuppgifter till Unionen https://www.unionen.se/kontakta-unionen