Bildbeskrivning

SKOGS- OCH LANTBRUKSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET   -   DET LILLA FACKFÖRBUNDET MED DE STORA MÖJLIGHETERNA

Sveriges Ungdomsledares Tjänstemannaförening (SUT)

SUT - facket för dig inom Sveriges 4H, Jordbrukare Ungdomens Förbund och Förbundet Skog- och Ungdom

Sveriges Ungdomsledares Tjänstemannaförening är en rikstäckande lokalavdelning inom SLF (Skogs- och Lantbruksttjänstemannaförbundet) och tillhör TCO-familjen. Vi arbetar med och har kännedom om frågor som rör dig som är anställd i 4H, JUF och FSU vare sig du arbetar lokalt med verksamhet eller på läns- och riksförbund med mer administrativa frågor. Föreningen är rikstäckande och har medlemmar över hela landet. Här kan du ansöka om medlemskap.


SUT:s medlemmar väljer på årsmötet den styrelse och de fackliga förtroendemän som företräder dig vid förhandlingar och tvister med din arbetsgivare. SUT ställer upp för dig. Ring hellre en gång för mycket än inte alls om du funderar över något. Vänta inte tills det är "full konflikt".

Detta får du som medlem i SUT

 • Viktig kunskap om dina rättigheter och skyldigheter i ditt arbete
 • Förmåndligt kollektivavtal som omfattar alla anställda inom 4H, JUF och FSU
 • Trygghet och gemenskap i ditt arbete
 • Hjälp och stöd vid förhandlingar och tvister
 • Närhet till dina fackliga förtroendemän och till ditt fackförbund
 • Företrädare som håller koll på förändringar i lagar och avtal
 • Möjlighet till facklig utbildning varje år
 • Möjlighet till förmånliga försäkringar och medlemslån
 • Rätten att utse personalrepresentanter i föreningarnas olika styrelser
 • Möjlighet att aktivt delta i kurser och utbildningar
 • Möjligheten och glädjen av att informera om SUT till nyanställda och andra som ännu saknar medlemskap i SUT

Skyddsombud

Regionala skyddsombud

Erik Jahn (SLF) 072-402 85 86


Styrelse

Uppdrag

Namn

Ort

Telefon

Ordförande

Ledamot

Ledamot

Ledamot

 Ledamot

Mia Larsson

Tina Bjurvall

Isabell Hall

Christina Spano

Antonia Mossberg

Järfälla


070-762 43 42

0480-237 79

0480-237 79

08-750 81 49