Bildbeskrivning

SKOGS- OCH LANTBRUKSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET   -   DET LILLA FACKFÖRBUNDET MED DE STORA MÖJLIGHETERNA

Om du just blivit arbetslös

Vi gör allt vi kan för att handlägga ditt ärende så fort som möjligt. Det är viktigt att vi får in rätt ifyllda och kompletta handlingar från dig. Tänk på att ditt fullständiga personnummer ska finnas på alla handlingar du skickar in även om du inte alltid fyller i det själv. 

 

Checklista för dig som blivit arbetslös


 Anmäl dig på Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag

 

Skicka in blanketten Anmälan om arbetslöshet

Du fyller i en ansökan om ersättning via Mina sidor.
Om du inte har e-legitimation fyller du i blanketten "Anmälan om arbetslöshet" och skickar in till a-kassan.
Du kan skriva ut den från vår hemsida, fliken blanketter, eller hämta den hos Arbetsförmedlingen.

 

Skicka in Arbetsgivarintyg

Ta kontakt med din tidigare arbetsgivare och säg att de ska fylla i blanketten Arbetsgivarintyg
för de senaste 12 arbetade månaderna.
Arbetsgivarintyget fylls i via e-tjänsten arbetsgivarintyg.nu.
Har du haft flera arbetsgivare behöver du kontakta alla för att få arbetsgivarintyg.
Om du haft flera anställningar hos samma arbetsgivare ska du be arbetsgivaren att fylla i ett
 Arbetsgivarintyg för varje anställning.


Skicka in handlingar

Du kan skicka in dokument (pdf, png, jpeg) via Mina sidor.
Om du inte kan använda dig av Mina sidor skickar du in handlingarna till:
SLAK Sjöängsvägen 7, 192 72 Sollentuna.

 

Har du fått sjuklön?

Om du har fått sjuklön ska din arbetsgivare fylla i blanketten Komplettering till arbetsgivarintyg.

 

Har du själv avslutat din anställning?

Har du sagt upp dig från din anställning måste du fylla i och skicka in blanketten Utredningsblankett egen begäran.

 

Har du fått ersättning från Försäkringskassan?

Har du fått sjukpenning eller annan ersättning från Försäkringskassan under månader som du arbetat? Be Försäkringskassan att fylla i blanketten Uppgifter från försäkringskassan och skicka den sedan till oss.

 

Fyll i tidrapport

Att skicka in tidrapport är din ansökan om arbetslöshetsersättning.
Du rapporterar veckovis. Det är viktigt att rapportera rätt utifrån din situation.
Du ska rapportera om du är arbetslös, sjuk och/eller arbetar.
Varje dag ska rapporteras även lördagar och söndagar.
Om du inte använder dig av Mina sidor behöver du kontakta oss så vi kan skicka papperskort till dig.

 

Ibland behöver vi mer

Har du till exempel studerat, varit företagare, fått avgångsvederlag eller pension innan du anmälde dig som arbetssökande? Då kan du behöva skicka in andra intyg. Ring oss om du känner dig osäker.

 

Utbetalning

När vi har fått in komplett underlag och dina tidrapporter kan vi besluta i ditt ärende och
 därefter betala ut din arbetslöshetsersättning.


Informera oss om din situation förändras

Det är viktigt att du informerar oss om din situation förändras.
Det kan till exempel handla om att du startat företag eller börjat studera.
Du behöver senast 14 dagar efter att du själv fick reda på förändringen meddela
 det till oss. Du undviker på så sätt att du får för mycket ersättning.
Ersättning som betalas ut fel ska betalas tillbaka till oss.
Om du får ersättning på felaktiga grunder kan även ditt medlemskap upphöra.
Aktivitetsrapport - viktigt info

Aktivitetsrapporten ska lämnas in mellan den 1-14:e varje månad. Du fyller i och redogör för månaden innan.  Gå till till Arbetsförmedlingens webbsida , logga in och rapportera dina aktiviteter. Aktivitetsapporten får även lämnas in skriftligen på en särskild blankett eller muntligen om det finns särskilda skäl.

 

Kom i håg att din ersättning påverkas om du inte lämnar in din aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen i tid varje månad, eller om du missar ett bokat besök hos Arbetsförmedlingen och inte har en giltig anledning.


Detta händer:

  • Första gången: Får du en varning.
  • Andra gången: Blir du avstängd 1 ersättningsdag.
  • Tredje gången: Blir du avstängd 5 ersättningsdagar.
  • Fjärde gången: Blir du avstängd 10 ersättningsdagar.
  • Femte gången: Stoppas din ersättning tills dess att du uppfyllt ett nytt arbetsvillkor.

Om du missar ett bokat besök hos Arbetsförmedlingen eller glömt att lämna in en aktivitetsrapport i tid skickar Arbetsförmedlingen ett meddelande till oss. Vi utreder vad som hänt och skickar ett brev till dig. Det är viktigt att du svarar oss inom sju dagar. SLAK fattar därefter ett beslut och skickar dig beslutsbrev med vanlig post.


Har du frågor som rör aktivitetsrapporten ska du kontakta Arbetsförmedlingen.