Bildbeskrivning

SKOGS- OCH LANTBRUKSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET   -   DET LILLA FACKFÖRBUNDET MED DE STORA MÖJLIGHETERNA

Blanketter

Samtliga blanketter är i pdf-format. Saknar du pdf-läsare kan du ladda ner en sådan gratis här

Anmälan.pdf
Blankett för anmälan om arbetslöshet
Arbetsgivarintyg.pdf
Ska fyllas i av arbetsgivare
Arbetsintyg för företagare 141210.pdf
För dig som är företagare
Begäran om utlämnande av uppgifter från Skatteverket.pdf
För dig som är företagare
Kompletteringarbetsgivarintyg.pdf
Kompletteringsblankett används vid behov
Uppgifter_fk_090701so.pdf
För dig som uppbär ersättning från försäkringskassan
Meddelande om arbete.pdf
Om du har arbetad tid
Slutat på egen begäran.pdf
För dig som slutat på egen begäran
Skogs och jordbruksfastighet.pdf
Om du äger fastighet
Intyg om studier ver 2010-05-20.pdf
Om du studerat före arbetslösheten
Deltidsstudier.pdf
Ansökan om att få studera på deltid under arbetslösheten
Bilaga till blankett ”Arbetsintyg för företagare”.pdf
Om du har egen verksamhet
För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz - nov 2013.pdf
Om du söker arbete i annat EU-land m.m.