Bildbeskrivning

SKOGS- OCH LANTBRUKSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET   -   DET LILLA FACKFÖRBUNDET MED DE STORA MÖJLIGHETERNA

Jägareförbundets Tjänstemannaförening (JTF)

Jägarförbundets Tjänstemannaförening är en rikstäckande lokalavdelning till Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet.

För oss är det viktigt att organisera alla anställda inom Jägareförbundet oavsett bakgrund och typ av tjänst. Som medlem får du alltid hjälp med frågor eller problem
 som du kan tänkas ha. Många frågor regleras av lagar och   avtal och är i de allra flesta fall lätta att komma till rätta   med, men det finns också situationer som mer handlar om relationer och attityder och som behöver hanteras på särskilt sätt. Ring hellre en gång för mycket än inte alls om det är något du funderar över. Vi ställer upp och hjälper dig och om inte vi kan så har vi SLF och våra ombudsmän att ta till.

Bildbeskrivning

Skyddsombud

Regionala skyddsombud

Kristina Hjelm, tel 0155-24 62 91


Styrelse

Uppdrag

Namn

Ort

Telefon

Ordförande

Vice ordf

Sekreterare

Kassör

Ledamot

Luleå

Västerås

Skara

Nyköping

Bollnäs

0920-23 18 40 eller 070-330 06 77

021-570 37 eller 070-330 06 79

0511-37 65 56 eller 070-330 06 52

0155-24 62 91

0271-154 88