Bildbeskrivning

SKOGS- OCH LANTBRUKSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET   -   DET LILLA FACKFÖRBUNDET MED DE STORA MÖJLIGHETERNA

Skogs- och Lantbrukstjänstemännens Arbetslöshetskassa

Unemployment Insurance Fund for Forestal and Agricultural Employees
The bailiwick is forest , agriculture and environmental professional employees and self- employed in Sweden.


Du har säkert hört talas om GDPR och att företag och organisationer behöver ditt medgivande för att hantera kunddata.
GDPR börjar gälla den 25 maj 2018.


GDPR, (General Data Protektion Regulation), eller dataskyddsförordningen är en förordning som ersätter den svenska personuppgiftslagen, PuL.


Ordföranden har ordet


Tyvärr har SLAK idag relativt få medlemmar och vi har därför varit tvungna att se över vår organisation för att hålla kostnaderna nere. En del av strategin har varit att investera i ett nytt medlems-system , MIR, tillsammans med andra kassor. Vi har även ett samarbete med ST:s a-kassa gällande statsbidragsansökan för att kunna täcka upp för varandra vid sjukdom och semestrar bl.a.


En enig styrelse tog beslut om att vi skulle satsa på marknadsföring genom att delta på mässor och annonsera i diverse tidningar m.m för c:a fem år sedan för att kunna öka medlemsantalet. Det har kostat pengar under några år men tyvärr har det inte genererat nya medlemmar i den utsträckning som har varit nödvändigt och önskvärt.


Vi har börjat samtala med Unionens a-kassa och samtalen har resulterat i att Skogs- och Lantbrukstjänstemännens a-kassas styrelse kommer att kunna presentera ett förslag till sammanslagning av kassorna som föreningsstämman kan ta ställning till. Stämman äger rum i Växjö den 27/4 2019.

E-tjänster

Inloggning till Mina sidor, Mitt Medlemskap samt Bli medlem
 stängs för uppdateringar söndag den 17:e mars från kl. 08:00 och är åter tillgängligt tidigast söndag 17:e mars kl. 16.00.Du kan logga in med med E-legitimation, BankID eller Mobilt BankID på:


Mina sidor

• Här får du hjälp med att ansöka om ersättning och information om vilka intyg
  du behöver skicka in.
• När vi har tagit beslut kommer du se alla uppgifter om din ersättning.
• Här kan du också skicka in frågor om din ersättning och meddela oss om något i din
  situation har förändrats.

 

Mitt Medlemskap

• Här ser du uppgifter om ditt medlemskap och dina avgifter.
• Här kan du också ändra dina uppgifter och skicka frågor om ditt medlemskap

 

Bli Medlem

Ansökan med e-legitimation.
• Om du har e-legitimation det vill säga ett Mobilt BankID eller ett BankID,
  kan du fylla i och skicka in ansökan direkt här på hemsidan.

 

Ansökan utan e-legitimation:
• Om du inte har e-legitimation klickar du på ”Ansökan utan e-legitimation”.
• Medlemskapsansökan är i PDF-format.
• Du kan fylla i den på din dator, skriva ut den, skriva under den och skicka den till oss.

• Har du ingen skrivare kan du kontakta oss på telefon 08 - 40 80 99 60.
• Vi skickar en ansökan till dig som du fyller i, skriver under och skickar tillbaka till oss.
• Enligt gällande lagstiftning måste en ansökan vara undertecknad.

Fullmakt:
• Om du vill ha hjälp med att avsluta ditt medlemskap i din nuvarande svenska a-kassa kan du
  kryssa i på ansökan att du vill ha hjälp med detta. SLAKs a-kassa tar då kontakt med din
  nuvarande a-kassa och avslutar ditt medlemskap. På så sätt förenklas inträdet i
  SLAKs a-kassa och du slipper oroa dig för ett eventuellt glapp i medlemskapet.

 


På Mina sidor kan du:

• Fylla i och skicka kassakort

• Skicka meddelanden direkt till din handläggare

• Se vilka intyg vi fått från dig

• Få information om ditt ärende

• Se dina utbetalningar 

• Få brev från a-kassan

• Få kontrolluppgifter

• Fylla i och skicka in vissa av våra blanketter

 

Se till så att du har Adobe Reader installerat för att kunna öppna
de PDF:er som finns på Mina sidor.

 

 

Teknisk information

Se  till att uppdatera din dator så de senaste versionerna av programmen är installerade.

 

Mina sidor fungerar med de senast versionerna av: 

• Internet Explorer

• Firefox

• Chrome 

• Safari


Ansökan utan e-legitimation.pdf

e-legitimation:

De flesta banker utfärdar e-legitimation till sina kunder som då ofta kallas för BankID.
Läs mer om e-legitimation här

 

När du sedan loggar in med e-legitimation aktiveras ditt användarkonto direkt och kassakortstypen ställs om till ”elektroniskt”. Brev till dig kommer att skickas till Mina sidor.

Däremot kommer utbetalningsspecifikationer att skickas med brev tills du själv ändrar på

Mina sidor under ”Mitt konto”, ”Inställningar” 

 

Om du inte vill använda vår e-tjänst Mina sidor utan istället vill fylla i pappers-kassakort,
kontakta oss så skickar vi kassakort till dig. Observera att du själv betalar portokostnader
när du skickar papperskassakort.


Den högsta dagpenningen höjs till 910 kronor per dag

Den högsta dagpenningen kommer att vara 910 kronor dag 1 – 100. Så den som har en månadsinkomst

upp till 25 000 kronor får 80 procent av sin inkomst de första 100 ersättningsdagarna.


Dag 101-200 ; dagpenning 80 % av fastställd dagsförtjänst. Maxbelopp per dag 760 kronor.


Dag 201 – 300 ; dagpenning 70 % av fastställd dagsförtjänst. Maxbelopp per dag 760 kronor.


För den som inte varit medlem i a-kassan  tillräckligt länge för att få inkomstrelaterad ersättning höjs även

grundbeloppet är 365 kronor per dag


Ditt fackförbund bjuder på inkomstförsäkringen. Alternativt tecknar du en egen inkomstförsäkring.

OBS detta gäller om du är medlem i ett fackförbund.

Vad är SLAK arbetslöshetskassa

Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring. Det betyder att du genom medlemskap i en a-kassa försäkrar din inkomst om du skulle förlora ditt arbete. A-kassen betalar då ut pengar under en övergångsperiod tills du hittar ett nytt arbete.


Det som avgör hur mycket du får är din genomsnittliga arbetstid per vecka innan du blev arbetslös, din inkomst och hur länge du varit medlem i a-kassan. Regelverket är statligt och beslutat av riksdagen.

Det kostar bara 120 kronor per månad att vara medlem i a-kassan. Riksdagen har beslutat att ta bort arbetslöshetsavgiften vilket innebär att alla medlemmar i SLAK betalar samma medlemsavgift oavsett om man är arbetslös, sjuk eller har arbete.


Så fungerar arbetslöshetsförsakringen.pdf
SLAK-stadgar.pdf

ADRESS

SLAK

Sjöängsvägen 7, 192 72 Sollentuna

Telefon: 08-40 80 99 60

SLAK styrelse

Bildbeskrivning

Ordförande
Kassaföreståndare

Henric Lagercrantz

Bildbeskrivning

Vice Ordf

Lennart Larsson

Bildbeskrivning

Ledamot

Anders Knapp

Bildbeskrivning

Ledamot

Umberto Bjuhr

Bildbeskrivning

 Peter Sindahl (statens representant)

Bildbeskrivning

Suppleant

Anders Östman

Bildbeskrivning

Suppleant

Peter Jansson

Bildbeskrivning

Suppleant

Jonny Karlsson

Suppleant

Mikael Steen

Bildbeskrivning

 Greger Bååth

personlig suppleant för Peter Sindahl